podkrepa

Становище по предложените Териториални планове за справедлив преход на Стара Загора, Кюстендил и Перник

Публикуваме становище на КНСБ относно предложените от Министерството на енергетиката за обществено обсъждане Териториални планове за справедлив преход на Стара Загора, Кюстендил и Перник. Общи съображения Териториалните планове за справедлив преход (ТПСП) са част от общата рамка за постигане на Европейските цели за нисковъглеродна икономика до 2050 година и са основен инструмент за прилагане на…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец or Абонамент 1 година.

europe-g6c123182d_1920

Необходим е задълбочен анализ за въздействието на Зелената сделка

Още от самото начало на обявяване на Европейската зелена сделка, КНСБ, по чиято инициатива беше създаден Консултативният съвет по Зелената сделка, настоя за извършване на задълбочен социално-икономическия и екологичен анализ, в това число оценка на въздействието върху най-силно засегнатите промишлени отрасли, енергетиката, транспорт и селско стопанство. Такива анализи и оценка до този момент в КСЕЗС…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец or Абонамент 1 година.

europe-g6c123182d_1920

Позиция на КНСБ във връзка с дейността на Консултативния съвет за зелената сделка

Във връзка с проведената дискусия на първото заседание на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка (КСЕЗС), проведено на 05.07.2022 г., и конкретно поставена задача в Годишната програма на КСЕЗС: „Пътната карта да разглежда 2 сценария за декарбонизация на енергийния сектор, които да включват стъпки за постепенно спиране изгарянето на въглища до 2030 г. и отвъд,…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец or Абонамент 1 година.

climate

Конференцията на ООН за климатичните промени: Поетапно намаляване на изкопаемите горива

Между първи и тринадесети ноември в Глазгоу, Шотландия се проведе двадесет и шестата конференция, организирана от агенцията за климата на ООН, която събра на едно място над 25 хил. представители на 197 държави, НПО, Както и над 100 световни правителствени лидери. Срещата по климата СОР 26 имаше за цел да потвърди и засили ангажиментите, които…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец or Абонамент 1 година.

KM4

Бъдещето на въглищните региони бе дискутирано на кръгла маса в КНСБ

Ще подкрепи ли Европейската комисия проекта за пилотна инсталация за улавяне и съхраняване на въглероден диоксид в комплекс “Марица изток”, има ли политическа воля да стимулира трансфера на технологии от Северна и Западна Европа към нашия регион и как една заместваща мощност на газ, ако бъде изградена, ще може реално да се впише на пазара? С…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец or Абонамент 1 година.

TU

Институтът за устойчив преход и развитие – роля и инициативи за индустриалната трансформация

След обяваването на целите на новата Европейска комисия за работа по Зелената сделка като по-амбициозна рамка за ускорена индустриална трансформация КНСБ направи редица предложения за реакция и консолидация на националния капацитет в отговор на новите предизвикателства, включително създаването на национален Консултативен съвет по Зелената сделка и аналитичен институт за устойчиви стратегии. Предложението за създаване на…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец or Абонамент 1 година.

transmission-line-system

Стартира подготовката на териториалните планове за справедлив преход

Съветът на ЕС, Европейският парламент и Европейската комисия се договориха на 9 декември 2020 г. за окончателния компромисен текст на регламента за Фонда за справедлив преход. Основните положения в него са: ФСП ще разполага със 17,5 млрд евро – 7,5 милиарда евро от МФР и 10 милиарда евро от фондовете за възстановявяне от коронавируса „Следващо…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец or Абонамент 1 година.

tec

Нужен е план за развитието на комплекса “Марица Изток”

Справедливият енергиен преход  за България означава преди всичко енергийна сигурност, ясен и предвидим енергиен микс, сигурност за работните места в секторите от енергетиката, конкретни идеи за развитие на въглищните райони, тяхното финансиране и реализация. Предизвикателство пред нашата страна е планирането на плавен преход, без да се застрашава сигурността на енергийните доставки и без да се…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец or Абонамент 1 година.

zelena sdelka

КНСБ: Енергийна и социална сигурност при реализирането на Зелената сделка

България трябва в кратки срокове да изработи своя стратегия за развитие на водородния бизнес, както и позиция пред ЕС за по-либерален режим за държавни помощи във въглищните райони с цел привличане на инвестиции. Необходими са и целенасочени и координирани действия за преодоляване на всички предизвикателства, пред които Зелената сделка ще постави редица сектори на икономиката…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец or Абонамент 1 година.

green finance

Позиция на КНСБ, представена на Консултативния съвет по Зелената сделка

КНСБ представи своята позиция и предложения на провелото се на 16 юни първо заседание на Консултативния съвет по Европейската зелена сделка към Министерския съвет. Той бе сформиран през април по инициатива на конфедерацията.  В състава му влизат всички министри, занимаващи се с темите от обхвата на европейските “зелени” цели, представители на президентската институция, парламентарно представените политически…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец or Абонамент 1 година.