IMG_8824

Сузана Ангелова, медицинска сестра в СБРДЦП „Света София“: Всичко е възможно с постоянство, воля и практика

Всяка година Център за професионално обучение към Конфедерацията на независимите синдикати в България изпълнява проект в изпълнение на Националния план…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец или Абонамент 1 година.

cof

Йонетка Йончева за проекта за обучение на безработни лица: Финалният изпит даде отлични резултати

През юни стартираха обученията на безработни лица по проект  “С нови зелени и екологични знания и умения към нова заетост”….

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец или Абонамент 1 година.

viber_image_2022-08-10_10-19-30-448

Подписани бяха колективни договори за Фолклорен ансамбъл „Пирин“, Камерна опера и Биг Бенд

На 9 август синдикалните организации към КНСБ във Фолклорен ансамбъл „Пирин“, Камерна опера и Биг Бенд договориха с кмета на…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец или Абонамент 1 година.

IMG_6174

Боянка Димитрова: Повече от половината обучени по проекта за безработни лица ще получат предложение за работа

През юни стартираха обученията на безработни лица по проект  “С нови зелени и екологични знания и умения към нова заетост”….

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец или Абонамент 1 година.

IMG_7964

Милена Григорова, курсист по проекта за обучение на безработни лица: Всяко допълнително умение е от значение

През юни стартираха обученията на безработни лица по проект  “С нови зелени и екологични знания и умения към нова заетост”….

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец или Абонамент 1 година.

IMG_7879

Мила Алексиева, курсист в проекта за обучение на безработни лица: Всеки от нас има мотивация да се реализира в професията

През юни стартираха обученията на безработни лица по проект  “С нови зелени и екологични знания и умения към нова заетост”….

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец или Абонамент 1 година.

UMN4

Обмен на опит по UniоnMigrantNet се състоя в София

На 13 юни 2022 г. стартира предпоследната дейност на проекта #UniоnMigrantNet  и градовете заедно за интеграция, която е програма за…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец или Абонамент 1 година.

GIT

Инспекцията по труда с брошура за основните трудови права

През 2022 г. Инспекцията по труда и Националната агенция за приходите стартираха засилена кампания за  съвместни действия с цел подобряване…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец или Абонамент 1 година.

IMG_0922

Сдружение „Младежки форум 21 век“ обучава млади предприемачи по екологичен бизнес и системи за управление на околната среда

Сдружение „Младежки форум 21 век“ проведе онлайн информационен ден на 30 март 2022 г. за представяне на резултатите, постигнати в рамките на проект “Подобряване на управлението на околната среда от МСП, управлявани от младежи“ (EnvironmentYou), който е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на страните, участващи в Програмата за тарнсгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А „Гърция-България 2014-2020“.

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец или Абонамент 1 година.

IMG_0023

В Смолян и Банско се проведе серията обучителни семинари по проект “EnvironmentYou”

На 29 и 30 ноември в град Смолян и на 2 и 3 декември в град Банско се проведоха обучителните семинари по актуални въпроси на европейското и национално законодателство в областта на околната среда, зелената икономика, зеленото предприемачество и системите за управление на околната среда в предприятията от селското стопанство.

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец или Абонамент 1 година.