people-5959061_1920

Тенденциите на пазара на труда за последното тримесечие на 2022 г.

Институтът за социални и синдикални изследвания и обучения към КНСБ изготви бюлетин “Пазар на труда – четвърто тримесечие на 2022 г.”. Възстановяването на трудовия пазар в ЕС от ефектите на кризата „Ковид-19“ продължи със стабилни темпове, като нивото на заетостта премина /надхвърли/ предкризисните стойности. В края на 2-то тримесечие на 2022 г. общият брой заети…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец or Абонамент 1 година.

magnifying lens teammork

Неактивните лица – сериозен резерв на пазара на труда

Българският пазар на труда постигна значим напредък и през последното десетилетие е с по-ниска безработица и по-активно участие, като се оказа сравнително устойчив на негативните процеси, предизвикани от Covid-19. България обаче е изправена пред големи структурни предизвикателства, свързани с перспективите за трудова заетост. През следващите десетилетия се предвижда загуба на една трета от населението в…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец or Абонамент 1 година.

pill-ga843c0f84_1920

Какво предвиждат промените в Наредбата за медицинската експертиза

В края на януари Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза (НМЕ), обнародвано в ДВ, бр. 10 от 31.01.2023 г. Публикуваме информация за по-важните изменения в Наредбата, които имат пряка връзка с правата на хората: Една част от измененията и допълненията в Наредбата са направени с цел привеждането й…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец or Абонамент 1 година.

coins-1015125_1920

Резултати от наблюдението на потребителските цени и Заплатата за издръжка за третото тримесечие на 2022 г.

През трето тримесечие на 2022 г. се запази тенденцията на поскъпването на живота и нарастване на разходите за издръжка на живот, макар и с по-забавени темпове в сравнение с предходните тримесечия. Необходимият нетен месечен доход за издръжка на едно работещо лице от едночленно семейство през септември достигна до 1 320 лв. Тази стойност, формирана на…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец or Абонамент 1 година.

Chavdar

Дежурство и разположение – нови моменти в правната им уредба

В Държавен вестник бр.78/30.09.2022 г. бе обнародвано Постановление на МС № 289/27.09.2022 г., с което се правят изменения и допълнения в Наредбата за работното време почивките и отпуските (НРВПО). В  няколко поредни коментара ще предложим виждания относно някои от новите моменти в НРВПО. Ще започнем с правната уредба за задълженията за „дежурство“ и за „разположение“. С измененията…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец or Абонамент 1 година.

corona-5499726_1920

От Ковид-19 до последиците от войната: испанският опит с преодоляване на поредица от кризи

През 2020 г. Испания се превърна в една от най-силно засегнатите от Ковид-19 държави. В периода между януари и май 2020 г. броят на починалите в страната достигна 27,127 души според Министерството на Здравеопазването, а ако се добавят и починалите с подозрение за Ковид-19, отчетени от Националния статистически институт, броят им се повишава до 45,648….

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец or Абонамент 1 година.

hand-g0781324e6_1920

Директивата за платформените работници – какво предвижда и защо са нужни синдикални действия

На 9 декември 2021 r. Европейската комисия представи дългоочакваното предложение за подобряване на условията на труд при работа през платформа. Предложението за директива е една от ключовите инициативи в плана за действие по Европейския стълб на социалните права. Преди това ЕК проведе двуетапна консултация с европейските социални партньори. Тя се допита до мнението на множество…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец or Абонамент 1 година.

77

ИССИ: Личната инфлация е много по-висока от официалната

Ценовата стабилност на всяко национално стопанство е много важна, както за поддържането на устойчив реален икономически растеж, така и за повишаване на реалната покупателна способност на населението. За съжаление, ценовата стабилност у нас през последните месеци бе нарушена и бе извадена от макроикономическия контекст, който следваше неизменно в продължение на близо 25 г. Припомням, че…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец or Абонамент 1 година.

Green deal

Социално-икономически предизвикателства в законодателните актове от пакета Fit for 55

На 14 юли 2021 г. ЕК представи 14 законодателни акта от т.нар. пакет „Подготвени за цел 55“ (Fit for 55), които представят вижданията на Комисията за постигането на повишената климатичната цел от „най-малко 55%“, в сравнение с равнищата от 1990 г., залагайки пътя към климатична неутралност до 2050 г. и отчитайки нуждата от принос от…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец or Абонамент 1 година.

46 (Demo)

Какво трябва да знаем за работата от разстояние

Ако работите от разстояние, то задължително трябва да знаете тези няколко неща от закона: Принципно работата от разстояние има доброволен характер; Ако работник или служител откаже да извършва работа от разстояние, това не може да доведе до наказания и/или санкции за него; Работодателят може да предложи преминаване на работа от разстояние чрез сключване на допълнително…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец or Абонамент 1 година.