transmission-line-system

Възможности за стратегическо развитие на сектор Енергетика

Стратегическото планиране може да бъде мощен инструмент за секторни развитие при залагане на ясни цели и привличане подкрепата на широки…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец или Абонамент 1 година.

face-masks

Пазарът на труда у нас в условията на COVID-19

В развитието на пазара на труда в България през последните три месеца се забелязва сериозна динамика. През месец май регистрираните…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец или Абонамент 1 година.

zaeti

Регулации на трудовия пазар, защита на уязвимите работници

Продължаваме с представянето на поредицата от задълбочени анализи на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ, посветени на темата…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец или Абонамент 1 година.

MSUBILansingPlant

Кодексът на труда – необходими промени

На 17 юни 2020 г. социалните партньори подписаха Национално тристранно споразумение. Чрез раздел ІV, т.6 страните поеха ангажимент да приведат…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец или Абонамент 1 година.

New_office

Дигитализация, пазар на труда, стабилност на работното място

Продължаваме с представянето на поредицата от задълбочени анализи на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ, посветени на темата…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец или Абонамент 1 година.

TEC_2-2-820x410

Новият регулаторен период за цените на тока – предизвикателство за бъдещето на „Марица изток”

Икономическите условия за работа на ТЕЦ на лигнитни въглища у нас се влошават значително от 2018 година, като пряко следствие…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец или Абонамент 1 година.

freelance

Новите форми на заетост и социалната защита

Финансирането на адекватни и достойни равнища за социална защита трябва да бъде важна част от националната стратегия за устойчиво развитие….

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец или Абонамент 1 година.

digital_transformation

Дигитализация, изкуствен интелект, пазар на труда

Продължаваме с представянето на поредицата от задълбочени анализи на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ, посветени на темата…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец или Абонамент 1 година.

Бъдещето на труда

От този брой “Синди труд” започва да представя поредица от задълбочени анализи на Института за социални и синдикални изследвания на…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец или Абонамент 1 година.

hand-with-euro-3

Становище на КНСБ по данъчната политика на България – 2020 г.

КНСБ винаги се е ръководела от интересите на българските работници и служители. В контекста на нарастващия дебат за промени в…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец или Абонамент 1 година.