coins-1015125_1920

Резултати от наблюдението на потребителските цени и Заплатата за издръжка за третото тримесечие на 2022 г.

През трето тримесечие на 2022 г. се запази тенденцията на поскъпването на живота и нарастване на разходите за издръжка на живот, макар и с по-забавени темпове в сравнение с предходните тримесечия. Необходимият нетен месечен доход за издръжка на едно работещо лице от едночленно семейство през септември достигна до 1 320 лв. Тази стойност, формирана на…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец or Абонамент 1 година.

Chavdar

Дежурство и разположение – нови моменти в правната им уредба

В Държавен вестник бр.78/30.09.2022 г. бе обнародвано Постановление на МС № 289/27.09.2022 г., с което се правят изменения и допълнения в Наредбата за работното време почивките и отпуските (НРВПО). В  няколко поредни коментара ще предложим виждания относно някои от новите моменти в НРВПО. Ще започнем с правната уредба за задълженията за „дежурство“ и за „разположение“. С измененията…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец or Абонамент 1 година.

corona-5499726_1920

От Ковид-19 до последиците от войната: испанският опит с преодоляване на поредица от кризи

През 2020 г. Испания се превърна в една от най-силно засегнатите от Ковид-19 държави. В периода между януари и май 2020 г. броят на починалите в страната достигна 27,127 души според Министерството на Здравеопазването, а ако се добавят и починалите с подозрение за Ковид-19, отчетени от Националния статистически институт, броят им се повишава до 45,648….

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец or Абонамент 1 година.

hand-g0781324e6_1920

Директивата за платформените работници – какво предвижда и защо са нужни синдикални действия

На 9 декември 2021 r. Европейската комисия представи дългоочакваното предложение за подобряване на условията на труд при работа през платформа. Предложението за директива е една от ключовите инициативи в плана за действие по Европейския стълб на социалните права. Преди това ЕК проведе двуетапна консултация с европейските социални партньори. Тя се допита до мнението на множество…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец or Абонамент 1 година.

77

ИССИ: Личната инфлация е много по-висока от официалната

Ценовата стабилност на всяко национално стопанство е много важна, както за поддържането на устойчив реален икономически растеж, така и за повишаване на реалната покупателна способност на населението. За съжаление, ценовата стабилност у нас през последните месеци бе нарушена и бе извадена от макроикономическия контекст, който следваше неизменно в продължение на близо 25 г. Припомням, че…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец or Абонамент 1 година.

Green deal

Социално-икономически предизвикателства в законодателните актове от пакета Fit for 55

На 14 юли 2021 г. ЕК представи 14 законодателни акта от т.нар. пакет „Подготвени за цел 55“ (Fit for 55), които представят вижданията на Комисията за постигането на повишената климатичната цел от „най-малко 55%“, в сравнение с равнищата от 1990 г., залагайки пътя към климатична неутралност до 2050 г. и отчитайки нуждата от принос от…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец or Абонамент 1 година.

46 (Demo)

Какво трябва да знаем за работата от разстояние

Ако работите от разстояние, то задължително трябва да знаете тези няколко неща от закона: Принципно работата от разстояние има доброволен характер; Ако работник или служител откаже да извършва работа от разстояние, това не може да доведе до наказания и/или санкции за него; Работодателят може да предложи преминаване на работа от разстояние чрез сключване на допълнително…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец or Абонамент 1 година.

shop

Експресно проучване на цените: 43% ръст при олиото, над 20% на домати и краставици

Отчетеният през месец август ускорен годишен темп на нарастване на цените на стоките в страната продължава и през октомври. В голяма степен това се обуславя от възходящия темп  на цената на електроенергията за бизнеса, както и ръста на цените на петрола и газа в международен план. Изменението на цените на енергоносителите неизменно се отразява на…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец or Абонамент 1 година.

Sphere, Seesaw, Imbalance, Horizontal, Contrasts, Comparison

Страната на неограничените неравенства

Неравенството в доходите на българите е проблем, който намира все по-значимо място в обществено-икономическите дискусии в страната. Макар и при по-висока абсолютна база в момента спрямо предходни периоди, въпросът за справедливото разпределение на тези доходи сред отделните групи в обществото продължава да бъде болезнена тема за мнозинството от хората. Към днешна дата неравенствата в България…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец or Абонамент 1 година.

VOX

Ръст на сигналите за лоши условия на труд и работа без договор в приложението VOX

Сигналите за нарушения в категорията “Лоши условия на труд” на приложението VOX КНСБ имат най-осезаем ръст от всички подадени от началото на тази година, показва разбивка на данните в него. Ръстът е с 4,7% спрямо миналата година и показва отражението на ковид кризата, тъй като бизнесът среща трудности да отговори на непрекъснато променящата се ситуация…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец or Абонамент 1 година.