Human-Intelligence

Ролята на колективното договаряне в дигитализацията на работното място – II част

Представяме втората част от аналитичната разработка “Ролята на колективното договаряне в дигитализацията на работното място” Предвид обширния обществен дискурс по…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец или Абонамент 1 година.

digital

Ролята на колективното договаряне в дигитализацията на работното място

Представяме първа част от аналитичната разработка “Ролята на колективното договаряне в дигитализацията на работното място” Въведение В днешно време твърде…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец или Абонамент 1 година.

euros

Какво гласи есенният пакет на Европейския семестър

На 18 ноември Европейската комисия представи есенния си пакет за икономическата политика, включително становищата относно проектите на бюджетни планове на…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец или Абонамент 1 година.

k-90-0009

Пазарът на труда в България през 2020 година

През 2020 г. светът беше изправен пред сериозни предизвикателства, породени от Ковид-19, който засегна държавите и населението в тях. Мерките…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец или Абонамент 1 година.

covid

Защо COVID-19 е професионална болест за медицинските специалисти на първа линия

За медицинските специалисти (лекари, фелдшери, медицински сестри, санитари, шофьори на линейки и др.), които са на първа линия в борбата с COVID-19,…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец или Абонамент 1 година.

eu-directive

Предложената Директива за адекватни минимални работни заплати в ЕС има нужда от усъвършенстване

КНСБ приветства избора на Европейската комисия да предложи обвързващ държавите-членки нормативен документ, какъвто е директивата. Транспонирането и прилагането й ще…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец или Абонамент 1 година.

analysis-001

Позиция по проекта на Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2021 г.

І. ПО ФИЛОСОФИЯТА И ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА Законопроектът за бюджета на ДОО за 2021 година, както винаги  е разработен…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец или Абонамент 1 година.

coins

Позиция на КНСБ за управлението на държавния дълг на Република България

Министерството на финансите на 15.09.2020 г. пласира на международните пазари две емисии облигации с общ обем 2,5 млрд. евро (ок….

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец или Абонамент 1 година.

protest

Позиция на КНСБ във връзка с обществено-политическата ситуация

Повече от два месеца продължават гражданските протести в цялата страна, които преминават в гражданско неподчинение, периодично се блокират ключови кръстовища…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец или Абонамент 1 година.