eu-directive

Предложената Директива за адекватни минимални работни заплати в ЕС има нужда от усъвършенстване

КНСБ приветства избора на Европейската комисия да предложи обвързващ държавите-членки нормативен документ, какъвто е директивата. Транспонирането и прилагането й ще…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец или Абонамент 1 година.

analysis-001

Позиция по проекта на Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2021 г.

І. ПО ФИЛОСОФИЯТА И ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА Законопроектът за бюджета на ДОО за 2021 година, както винаги  е разработен…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец или Абонамент 1 година.

coins

Позиция на КНСБ за управлението на държавния дълг на Република България

Министерството на финансите на 15.09.2020 г. пласира на международните пазари две емисии облигации с общ обем 2,5 млрд. евро (ок….

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец или Абонамент 1 година.

protest

Позиция на КНСБ във връзка с обществено-политическата ситуация

Повече от два месеца продължават гражданските протести в цялата страна, които преминават в гражданско неподчинение, периодично се блокират ключови кръстовища…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец или Абонамент 1 година.

1581438502energiiiii-vsichki!

Становище на КНСБ: Проектът на енергийна стратегия не е добър

КНСБ има редица забележки към изготвения проект на „Стратегия за устойчиво енергийно развитие на България до 2030 г. с хоризонт до…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец или Абонамент 1 година.

transmission-line-system

Възможности за стратегическо развитие на сектор Енергетика

Стратегическото планиране може да бъде мощен инструмент за секторни развитие при залагане на ясни цели и привличане подкрепата на широки…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец или Абонамент 1 година.

face-masks

Пазарът на труда у нас в условията на COVID-19

В развитието на пазара на труда в България през последните три месеца се забелязва сериозна динамика. През месец май регистрираните…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец или Абонамент 1 година.

zaeti

Регулации на трудовия пазар, защита на уязвимите работници

Продължаваме с представянето на поредицата от задълбочени анализи на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ, посветени на темата…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец или Абонамент 1 година.

MSUBILansingPlant

Кодексът на труда – необходими промени

На 17 юни 2020 г. социалните партньори подписаха Национално тристранно споразумение. Чрез раздел ІV, т.6 страните поеха ангажимент да приведат…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец или Абонамент 1 година.

New_office

Дигитализация, пазар на труда, стабилност на работното място

Продължаваме с представянето на поредицата от задълбочени анализи на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ, посветени на темата…

За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец или Абонамент 1 година.