95% от заетите в химическия сектор са квалифицирани специалисти