2504 лв. са необходими за издръжка на 4-членно семейство през юни

2504 лв. са необходими за издръжка на 4-членно семейство, включващо двама родители и две деца, през месец юни. С тези средства домакинството може да покрие разходите си за храна, поддържане на жилище, здравеопазване, образование, транспорт и почивка спрямо средните български стандарти. Осреднената стойност, необходима за издръжката на едно лице, е в размер от 626 лв....
За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец or Абонамент 1 година.