2504 лв. са необходими за издръжка на 4-членно семейство през юни