1572 сигнала за нарушени трудови права са подадени през 2020 г. в КНСБ