1268 лв. достигна нетната заплата за издръжка

През второто тримесечие на тази година продължава тенденцията за поскъпване на живота и нарастване на разходите за издръжка на живот, макар и с по забавени темпове в сравнение с първите три месеца на 2022 година. Необходимият нетен месечен доход за издръжка на едно работещо лице от едночленно семейство през юни достига 1268 лв. Тази стойност, формирана на базисна потребителска...
За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец or Абонамент 1 година.