1103 лв. стигна нетната Заплата за издръжка за работещо лице