1103 лв. стигна нетната Заплата за издръжка за работещо лице

С 1103 лв. нетен доход трябва да разполага едно работещо лице, което живее само, към септември тази година, за да може да покрива разходите си за издръжка. Това са 1421 лв. бруто. Спрямо декември миналата година сумата е нараснала с 56 лв. Това се дължи на много фактори, основно на ръста на цените на горивата...
За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец or Абонамент 1 година.