Четвърти етап от развитието на организираното работническо движение

Профсъюзите по време на прехода към тоталитаризъм (9.09.1944  – 1947 г.) Този период е свързан с утвърждаването на народно-демократическата власт...
За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец или Абонамент 1 година.