Учредена бе нова синдикална организация в „Карлсберг-България“