Учредена бе нова синдикална организация в компания за медицински консумативи