Становище на КНСБ: Проектът на енергийна стратегия не е добър