Специална платформа ще улесни социалния диалог в строителния сектор

Федерацията на независимите строителни синдикати към КНСБ и ФСИВ „Подкрепа“, съвместно със социалните си партньори от Камарата на строителите в България, работят по проект “SUSODCO: Подкрепа за социалния диалог за ефективно бъдещо строителство”. Той обединява секторни социални партньори от строителната индустрия (синдикати и работодателски организации) от България, Хърватия, Кипър, Гърция Унгария и Словения, както и...
За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец or Абонамент 1 година.