Специална платформа ще улесни социалния диалог в строителния сектор

Федерацията на независимите строителни синдикати към КНСБ и ФСИВ „Подкрепа“, съвместно със социалните си партньори от Камарата на строителите в...
За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец или Абонамент 1 година.