След подписаното Национално тристранно споразумение – започнаха преговори за минимални заплати по браншове