Славчо Петров: Хранително-вкусовата промишленост ще бъде засегната най-скоро от Зеления преход

Доц. д-р Славчо Петров е председател на Федерацията на независимите синдикални организации от хранителната промишленост   – С какви цели и нагласи стартира новата година Федерацията на независимите синдикални организации от хранителната промишленост? – Целите и задачите, които си поставя Федерацията, до голяма степен зависят от социално-икономическата, здравната и политическа обстановка в страната. Водещото в...
За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец or Абонамент 1 година.