Секторни анализи очертават проблемите, предизвикателствата и добрите практики в леката промишленост

Застой на колективното договаряне на браншово ниво, липса на кадри, намаляване на заетите с всяка изминала година, ниско заплащане на труда. Това са част от проблемите в сектор лека промишленост, очертани в два анализа, изготвени от Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост и Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил...
За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец or Абонамент 1 година.