Секторни анализи очертават проблемите, предизвикателствата и добрите практики в леката промишленост