Секторен анализ в Земеделието сочи: 87% от работещите са самонаети

В българското селско стопанство с най-голям дял са самонаетите и семейните работници. Динамиката обаче показва, че те намаляват. През 2007 г. са били 897 хиляди, 2013 г.– 557 хиляди, а през 2018 г. – 375 хиляди. Намаляването на семейната работна сила е по-висока в сравнение със спада на общата работна сила и това показва ниска...
За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец or Абонамент 1 година.