Секторен анализ в Земеделието сочи: 87% от работещите са самонаети

В българското селско стопанство с най-голям дял са самонаетите и семейните работници. Динамиката обаче показва, че те намаляват. През 2007...
За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец или Абонамент 1 година.