Сдружение „Младежки форум 21 век“ организира международен обмен на добри практики в екоземеделието