Резултати от наблюдението на потребителските цени и Заплатата за издръжка за третото тримесечие на 2022 г.

През трето тримесечие на 2022 г. се запази тенденцията на поскъпването на живота и нарастване на разходите за издръжка на живот, макар и с по-забавени темпове в сравнение с предходните тримесечия. Необходимият нетен месечен доход за издръжка на едно работещо лице от едночленно семейство през септември достигна до 1 320 лв. Тази стойност, формирана на...
За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец or Абонамент 1 година.