Резолюция относно глобалния призив за действие за ориентирано към човека възстановяване от кризата с Ковид

На 17 юни 2021 г. Генералната конференция на Международната организация на труда прие Глобален призив за действие за ориентирано към човека възстановяване...
За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец или Абонамент 1 година.