Равнопоставеността между поколенията и правата на жените в кризата бяха обсъдени на конференция

Променя ли се ситуацията с равнопоставеността на пазара на труда, задълбочават ли се различията между поколенията в условия на пандемия. Тези въпроси бяха обсъдени на национална конференция, посветена на междупоколенческата равнопоставеност в условията на COVID-19. Тя се състоя онлайн на 11 март и бе инициирана и организирана от д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на...
За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец or Абонамент 1 година.