Равнопоставеността между поколенията и правата на жените в кризата бяха обсъдени на конференция