Проучване: В пандемията 63% работят повече от 40 часа седмично