Програмата на КНСБ до 2027 г. – 1700 лв. минимална заплата, качествена зелена и дигитална трансформация