Проведе се първата програма за обучение по проекта UnionMigrantNet