Преподписан бе отрасловият КТД за средното образование

На 6 декември 2022 г. Министерството на образованието и науката и национално представителните синдикални и работодателски организации в системата на предучилищното и училищното образование преподписаха клаузите на действащия от 26 ноември 2020 г. до 26 ноември 2022 г. отраслов Колективен трудов договор. С него се запазват постигнатите договорености на национално ниво. Настоящият КТД влиза в...
За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец or Абонамент 1 година.