По-добри клаузи за работещите в НКЖИ в подписания нов Колективен трудов договор

Синдикатът на железничарите в България (СЖБ), Съюзът на транспортните синдикати в България (СТСБ), Национален железничарски синдикат (НСЖ „Подкрепа“), Федерация транспортни...
За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец или Абонамент 1 година.