По-добра защита за фермерите с новата Обща селскостопанска политика на ЕС