По-високи обезщетения и социални придобивки за педагозите с новия КТД за образованието в София