Позиция на КНСБ, представена на Консултативния съвет по Зелената сделка