Позиция на КНСБ за управлението на държавния дълг на Република България

Министерството на финансите на 15.09.2020 г. пласира на международните пазари две емисии облигации с общ обем 2,5 млрд. евро (ок....
За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец или Абонамент 1 година.