Позиция за необходимостта от спешни мерки след нападението над Украйна