Пеньо Пирозов: И в пандемията от Музикалния театър не спряхме да се грижим за духовното здраве