Основни приоритети в работната програма на Европейския орган по труда за 2021 г.

На заседание, проведено 29 юни, Управителният съвет на Европейския орган по труда (ЕОТ) прие Работната програма на органа за 2021...
За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец или Абонамент 1 година.