Обучение по Трудови и осигурителни права за граждани на трети страни се проведе в Харманли