Новият КТД в образованието: По-голям размер на отпуските, ръст на разходните стандарти