Нова синдикална организация на КНСБ в Държавен куклен театър Габрово