Нова организация на КНСБ бе учредена в Общинска администрация – Дряново