“Не си сам” помогна на над 1400 синдикални членове. Да продължим заедно кампанията!