На форум в КНСБ: Без учителите нямаме шанс да направим дигитална трансформация