Меморандум на КНСБ за социално-икономическото развитие на България 2021–2025 г.

hh В навечерието сме на поредните парламентарни избори, които ще определят основните действащи лица, партии и коалиции в 45-то Народно събрание и изпълнителната власт през следващия политически цикъл. Припознаването от политиците на приоритетните за българското общество проблеми и ангажираността им с прилагането на предложените от КНСБ в този Меморандум инструменти за тяхното решаване, са основен...
За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец or Абонамент 1 година.