Мая Сариева: Съвместната ни работа с предприятията е от ключово значение за трудещите се