КТД за отрасъл „Здравеопазване“ е преподписан за 1 г.

Колективният трудов договор за отрасъл “Здравеопазване” – 2018 г. е преподписан за една година. Причината е, че очакваме към стартовите заплати на работещите медицински специалисти да има добавка от 600 лв. за лекарите, 360 лв. за професионалистите по здравни грижи и 120 лв. за санитарите. За целта от бюджета са осигурени 237 млн. лв. ,...
За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец or Абонамент 1 година.