КТД за отрасъл „Здравеопазване“ е преподписан за 1 г.

Колективният трудов договор за отрасъл “Здравеопазване” – 2018 г. е преподписан за една година. Причината е, че очакваме към стартовите...
За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец или Абонамент 1 година.