КТД в производството на бира стана валиден за всички предприятия от бранша

Браншовият колективен трудов договор в отрасъл „Производство на бира и малц” стана задължителен за изпълнение за всички предприятия със заповед...
За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец или Абонамент 1 година.