КНСБ стартира от септември кампания “Да спрем рака на работното място”

Кампания “Да спрем рака на работното място!” започва Конфедарцията на независимите синдикати в България от септември. Целта ѝ ще е да ограничи рисковете пред работещите и въздействието на вредни вещества, особено в предприятията от металургията, леката промишленост, строителството, химията, селското стопанство и здравеопазването. Кампанията, сериозността на проблема и необходимостта от предприемане на конкретни действия бяха...
За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец or Абонамент 1 година.