КНСБ представи за първи път данни за Заплатата за издръжка

През месец юни необходимият нетен месечен доход на работещо лице от едночленно семейство е 1069,25 лв. Тази стойност е нужна...
За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец или Абонамент 1 година.