КНСБ представи за първи път данни за Заплатата за издръжка

През месец юни необходимият нетен месечен доход на работещо лице от едночленно семейство е 1069,25 лв. Тази стойност е нужна за покриване на разходите за издръжка, включващи храна, жилище, образование, здравеопазване, облекло, транспорт и съобщения. Брутната заплата за издръжка е 1378 лв. Това показват данните от представеното за първи път в средата на юли изследване...
За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец or Абонамент 1 година.