КНСБ: Пет области трябва да са приоритет в планирането за ресурса от ЕС