КНСБ настоява страната ни да въведе бързо промени в директивата за опасните вещества при работа

През изтичащата 2022 година бяха направени допълнения в европейската директива за защитата от рисковете, свързани с експозиция на канцерогени или мутагени по време на работа. Предложени бяха и изменения на други две директиви – за безопасност и здраве на работното място и за работа с екранно оборудване, и свързаните с тях психосоциални рискове. В становище...
За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец or Абонамент 1 година.