КНСБ: Заплатата за издръжка ще премахне работещите бедни

България ще подкрепи въвеждането на т.нар. праг на достойнството в Директивата за адекватните минимални работни заплати. Това означава в основните...
За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец или Абонамент 1 година.