КНСБ: Заплатата за издръжка ще премахне работещите бедни

България ще подкрепи въвеждането на т.нар. праг на достойнството в Директивата за адекватните минимални работни заплати. Това означава в основните ѝ текстове да се регламентира двоен праг, под който страните-членки не трябва да допускат да паднат техните законоустановени минимални заплати –  60% от националната медианна брутна заплата и 50% от националната средна брутна работна заплата....
За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец or Абонамент 1 година.