Какво предвиждат промените в Наредбата за медицинската експертиза

В края на януари Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза (НМЕ), обнародвано в ДВ, бр. 10 от 31.01.2023 г. Публикуваме информация за по-важните изменения в Наредбата, които имат пряка връзка с правата на хората: Една част от измененията и допълненията в Наредбата са направени с цел привеждането й...
За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец or Абонамент 1 година.