Какви са предимствата на работата от разстояние?

Предимствата на работата от разстояние, и особено на хибридната работа, изглежда надделяват над недостатъците, особено ако тази работа се допълва от допълнителни политики за осигуряване на грижи за децата и подкрепа на градското развитие. Революцията на дистанционната работа е едно от последствията от пандемията COVID-19, което трябва да приветстваме. Не липсват хиперболи в дебата за...
За достъп до тази публикация трябва да закупите Абонамент 1 месец or Абонамент 1 година.